Natuurgeneeskunde

De vijf natuurgerichte principes

 

In de natuurgeneeskunde staat niet de ziekte, maar de zieke mens centraal.

Lichaam, geest en sociale factoren zijn bepalend voor een goede gezondheid.

Hiermee  worden niet alleen de symptomen aangepakt, maar wordt er ook dieper gewerkt. Het is gericht op het behandelen van de oorzaak van klachten.

 

De vijf natuurgerichte principes, vanuit de natuurgeneeskunde,  zorgen er voor dat ik jou op een holistische wijze benader en behandel. De behandelmethode wordt pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen.

  • Energie
  • Prikkeloverdracht
  • Drainage
  • Voeding
  • Psyche

Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie kunnen de overige 4 principes niet functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke rangschikking: een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande niet optimaal is.

 

Ik combineer deze principes met zowel westerse als oosterse invloeden.

En mijn doel hierbij is om jou meer kleur in je leven te geven tijdens deze persoonlijke reis, terug naar jezelf.

 

Deze 5 principes kunnen aangevuld worden met een natuurlijke geneeswijze zoals ademhalingstechnieken of meditatie.

1. Energie

Alles is energie. Energie is de basis van je leven. Zonder energie kan je lichaam en geest uit balans raken. Het energetisch systeem zoals je aura, je chakra’s en je energiebanen (meridianen), kan niet optimaal functioneren bij een tekort hieraan. Zodra er een blokkade ontstaat in de energetische stroming, kunnen er dan ook emotionele en lichamelijke klachten ontstaan.

 

Daarom is het ook belangrijk dat deze blokkade weer in beweging gaat komen zodat de energie weer kan gaan stromen. Zonder energie kan er geen genezing plaatsvinden. Met een energetische behandeling kan ik je laten “zien” waar de energiestroming blokkeert.

 

Behandelvormen

2. Prikkeloverdracht

Ons zenuwstelsel is het communicatienetwerk in ons lichaam. Het is een netwerk van wegen waar signalen doorheen stromen, vanuit de hersenen naar alle delen van het lichaam en terug. Communicatie via het zenuwstelsel is van essentieel belang voor een goed functioneren van het lichaam. Het gaat hier over de verbinding tussen je hart, je hersenen en de rest van je lichaam. Opdrachten vanuit het hart en de hersenen moeten op de juiste plek uitgevoerd worden. Dit gebeurt allemaal in het zenuwstelsel via prikkeloverdracht. Als deze verbinding geblokkeerd wordt om wat voor reden dan ook, dan zal de prikkeloverdracht niet vlekkeloos verlopen. De onjuiste signalen die dan doorgegeven worden hebben een negatieve invloed op spieren, organen en weefsels. En dit heeft dan weer gevolgen voor het functioneren van het lichaam en het zelf herstellend vermogen.

 

Behandelvormen

3. Drainage

Het is belangrijk om je lichaam te draineren van afvalstoffen en emoties. We worden in ons dagelijks leven overspoeld met een enorme hoeveelheid aan informatie en prikkels; met gifstoffen in de geestelijke of stoffelijke vorm. Vaak is dit meer dan ons lichaamssysteem kan verdragen.

 

Maar ook interne stress kan dit veroorzaken. We dragen patronen mee die niet van ons zijn; deze zijn aan ons doorgegeven aan ons van generatie op generatie. Het kost ons lichaam veel energie om deze gifstoffen af te voeren. Het zelf herstellend vermogen van ons lichaam is daarom ook heel erg gebaat bij een goed functionerend afvoersysteem.

 

Indien deze gifstoffen niet kunnen worden afgevoerd, hebben deze invloed op het communicatienetwerk van het lichaam, waardoor het genezingsproces kan vertragen. Daarom is het belangrijk om ons lichaam regelmatig te reinigen van geestelijke en stoffelijke ballast.

 

Behandelvormen

4. Voeding

Gezonde voeding ondersteunt het zelf herstellend vermogen van het lichaam. Want voeding is de bouwstof van ons lichaam. Sommige voeding wordt niet door iedereen goed verdragen en dit kan een element zijn in het ontstaan van een lichamelijke klacht. Denk hierbij aan de belangrijke rol bij het verteren en opnemen van voedsel. Niet iedereen heeft ook dezelfde voeding of hoeveelheid nodig. 

 

Naast de fysieke vorm van voeding is er ook de geestelijke vorm van voeding. Zo worden we door onze omgeving dagelijks gevoed door bijvoorbeeld uitdagingen, verwachtingen en overtuigingen. Geestelijke voeding kan ook negatief werken, als een giftige stof. Denk hierbij bijvoorbeeld aan oordelen en verwachtingen van anderen. Door bewustwording van een belemmerende geestelijke voeding zal er sneller een genezing plaatsvinden.

 

Behandelvormen

5. Psyche

Ons lichaam is de sleutel tot onze ziel. Het geeft aan waar we vastlopen als we de signalen van ons lichaam leren begrijpen. Elke ziekte of lichamelijk ongemak heeft een symbolische betekenis. Naast de fysieke gesteldheid is het dus ook belangrijk om naar de emoties en gedragspatronen te kijken. Veel van onze gedachtenpatronen zijn geestelijk en/of lichamelijk belastend. Ze zijn vaak in het verleden ontstaan door bijvoorbeeld de opvoeding en de opgebouwde levenservaringen. Door bewust te worden van bepaalde belemmerende patronen, kun je deze denk- en gedragspatronen veranderen. Als laatste stap in het proces, is het dus belangrijk op zoek te gaan naar deze patronen en te kijken hoe deze op een gezonde manier doorbroken en losgelaten kunnen worden. Dit geeft je meer vrijheid en zal je meer vertrouwen geven in jezelf en daardoor meer zelfrespect. Dit alles bevordert jouw levenskwaliteit.

 

Behandelvormen