Chronisch ziek


Een chronische ziekte is een aandoening die nooit meer helemaal overgaat met ziektes zoals reuma, astma, COPD, diabetes en hart- en vaatziekten. Als je chronisch ziek bent, stap je noodgedwongen de wereld in van zorgverleners, spreekkamers, onderzoeken en behandelingen. Je zoekt informatie, je voert gesprekken, je maakt keuzes. Zonder enige ervaring. en dit maakt veel mensen onzeker. Want wat is goede informatie? Past al deze informatie wel bij iedereen? Wat moet ik allemaal regelen? Wie kan mij helpen? Hoe kan ik omgaan met mijn chronische ziekte? En hoe doen anderen dat? Allemaal vragen die voorbij komen als je in een wereld van onzekerheid stapt.

Zodra er weer wat rust komt met alle onderzoeken in de reguliere wereld, komt vaak het besef wat er nu precies is gebeurt. En dan komt de vraag: hoe nu verder! Regulier en complementair gaan mijns inziens heel goed hand in hand samen. En dat is het moment waarbij ik in beeld kom.


Wat kan ik voor je betekenen?

Ik kan jou helpen met het verlies van je gezondheid. Doordat er wellicht dingen zijn die je niet (meer) kunt doen, waarin je beperkt bent geworden. Hoe ga je hiermee om? Hoe ga je om met je frustraties die hiermee gepaard gaan? Kun je dit wel 'accepteren'? Je wordt boos en raakt geïrriteerd, je wordt kattig en je reageert je af op andere? Dan wordt het tijd om aan de bel te trekken! Niemand kan er iets aan doen dat dit je is overkomen, maar je maakt wel zelf de keus hoe je hier mee om gaat!